Asperger - Co to, jakie objawy?

Syndrom Aspergera potocznie jest nazywany łagodną odmianą autyzmu. W rzeczywistości jest zaburzeniem rozwojowym, które należy do spektrum autyzmu, ale nie jest autyzmem. Został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80.

Asperger co to

Zespół Aspergera jest zaburzeniem łagodnym o charakterze, zaliczanym do spektrum autyzmu. Choroba ta u dzieci i dorosłych nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym, w przeciwieństwie do autyzmu dziecięcego. Zespół Aspergera do autyzmu podobny jest z racji występowania problemów społecznych i wycofania u chorych, jednak mogą oni samodzielnie funkcjonować. Dorośli z tym zespołem uważani są często za ekscentryków, osoby zamknięte w swoim świecie, które całą swoją uwagę skupiają jedynie na pasjach i hobby. Przypadłość ta częściej dotyczy chłopców. Z zespołem Aspergera wiąże się ponadto taka dolegliwość jak zespół sawanta, który charakteryzuje się niskim IQ chorego, jednak mimo to posiada on zdolności umysłowe w określonej dziedzinie, pozwalające uważać go za geniusza. Chorzy z zespołem sawanta wykazują zdolności w takich dziedzinach, jak: matematyka, plastyka i muzyka.

Asperger objawy

Objawy zespołu Aspergera są mniej nasilone niż autyzm wczesnodziecięcy. Choroba diagnozowana jest zazwyczaj między 3. a 8. rokiem życia i charakteryzuje się zaburzeniami w wielu aspektach:

 • upośledzeniem interakcji społecznych,
 • brakiem empatii,
 • brakiem chęci współpracy lub nieumiejętnością współpracy w grupie,
 • kłopoty z porozumieniem się,
 • kłopoty tworzeniem się więzi emocjonalnych,
 • problemy z zawieraniem przyjaźni,
 • ograniczona komunikacja niewerbalna,
 • zaburzenia mowy,
 • język jest pedantyczny, perfekcyjny, ale jednocześnie występują ograniczenia w zrozumieniu przenośni, ukrytych znaczeń,
 • zachowania są rutynowe, wyuczone, powtarzalne,
 • zaburzenia integracji sensorycznych,
 • wąskie, specjalistyczne zainteresowanie jedną dziedziną,
 • problemy z używaniem właściwych zaimków osobowych,
 • czasami, nie zawsze, występuje również ograniczona sprawność ruchowa i niezdarność.

Asperger u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych daje podobne objawy jak u dzieci i są to najczęściej:

 • problemy z nawiązywaniem nowych znajomości oraz podtrzymywaniem starych,
 • posiadanie nietypowego hobby (najczęściej odnoszące się do nauk ścisłych),
 • brak umiejętności podtrzymywania rozmowy,
 • zaburzenia pamięci proceduralnej
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • rytualizacja zachowań,
 • nieprawidłowe odbieranie bodźców zmysłowych
 • agresja

Asperger leczenie

W leczeniu zespołu Aspergera wykorzystuje się wiele metod leczenia, które dobierane są indywidualnie do każdego pacjenta.

 1. Psychoterapia metodą behawioralno-poznawczą – ma na celu zmianę sposobu myślenia pacjenta, zarówno na temat własnej osoby, innych ludzi jak i świata.
 2. Zajęcia z integracji sensorycznej (IS) – dedykowane są dzieciom, którym pomaga się przeciwdziałać nieprawidłowościom sensorycznym oraz poprawnie analizować docierające bodźce. Ta metoda leczenia ma na celu poprawę koordynacji ruchowej dziecka.
 3. Trening umiejętności społecznych (TUS) – przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. W trakcie takich zajęciach uczą się oni określonych zachowań w pewnych sytuacjach, np. dyskutowanie, nawiązywanie nowych znajomości czy wyrażanie krytyki.
 4. Terapia metodą kognitywną - ma na celu wspieranie osoby z zespołem Aspergera, pomoc w odbudowie jej podstawowych funkcji, by mogła się ona dalej prawidłowo rozwijać.
 5. Terapia behawioralna - polega na zmianie obecnych zachowań na takie, które są pożądane w społeczeństwie, odbywa się na zasadzie nagród i kar.

Autor

Andrzej Paleta

Zdrowie i Medycyna