Socjopata - Kto to, jakie ma cechy?

Socjopaci przybierają maskę normalności, czasem są wręcz czarujący. Wszystko to tylko po to, by osiągnąć zamierzone, własne cele. Nie ma dla nich znaczenia, że przy okazji rujnują innym życie. Specjaliści zwracają uwagę, że co piąta osoba może być socjopatą, czyli wykazywać tego typu zespół cech.

Socjopata kto to?

Socjopata to osoba wykazująca cechy socjopatii, która zaliczana jest do zaburzeń osobowości. Inaczej osobowość dyssocjalną, charakteryzująca się nieumiejętnością przystosowania się do życia w społeczeństwie. Określamy tak osobę, która lekceważy normy i zwyczaje obowiązujące w danej kulturze czy środowisku, nie liczy się z uczuciami innych, manipuluje ludźmi i nie odczuwa z tego tytułu poczucia winy.

Socjopata cechy

Socjopata nie rozumie co to współczucie czy empatia. Nie potrafi też nawiązać bliskich relacji z innymi osobami. Nie jest zdolny do zrozumienia innego człowieka i tworzenia trwałych związków. Nie potrafi także zrozumieć krzywdy innych, ponieważ dotykają go tylko rzeczy związane z jego osobą. Egocentryczny, postrzega siebie jako osobę bez zarzutu. Winą za niepowodzenia nigdy nie obarcza siebie, tylko innych. Ma jednak przyjemną powierzchowność, bardzo dobrą pracę i rodzinę. Jest wykształcony, majętny, pełny uroku, elokwentny, a jego największą bronią jest umiejętność sprytnego wykorzystania tych cechy do manipulowania ludźmi wedle własnych potrzeb. Dzięki temu, że są dobrymi obserwatorami, łatwo wychwytują ludzkie słabości, aby w odpowiednim momencie je wykorzystać. Socjopata z wysokim ilorazem inteligencji jest najbardziej wyrafinowany i niebezpieczny.

Socjopata jak postępować?

Istnieje twierdzenie, według którego tylko większy psychopata pokona psychopatę. Z socjopatą nie wolno się ścigać, wchodzić w utarczki słowne, ale też pokazywać, że się go boimy, ponieważ w taki sposób tylko pobudzamy jego zwierzęcy instynkt. Najlepiej być nieugiętym, robić swoje i nie pokazywać lęku.

Obcowanie z socjopatą jest bardzo trudne. Nawet jeśli relacje z nim się poprawią, trzeba być przygotowanym na nagły wybuch złości, manipulacje, reagowanie odwetem, siłą. Na można się łudzić i liczyć na radykalną zmianę, ponieważ do takiej nigdy nie dojdzie.

 

Autor

Maria Jarocin

Zdrowie i Medycyna